V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-pokročilý
I. turnus: 6.- 9.11. 2017,
II. turnus: 28.-30.11. 2016,
III. turnus: 28.-30.11. 2017,
BFU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Beseda se studenty středních škol
8. listopad 2017 BFU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-pokročilý
19.-23. 9. 2017 OU Ostrava

vice

V rámci udržitelnosti: Cyklus popularizačních přednášek 2017
vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-základní
12.-16. 9. 2017 OU Ostrava

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-FRET stokrát jinak: Pokročilé biofyzikální přístupy
v genomice a proteomice

16.- 17. 5. 2017 MU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-základní
14.-26. 4. 2017 BFU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Exkurze studentu středních škol
21. 1. 2017 MU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii - praktický kurz
17.-19.; 24.-26. 1. 2017 MU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-pokročilý
I. turnus: 7.- 9.11. 2016,
II. turnus: 14.-16.11. 2016,
III. turnus: 28.-30.11. 2016,
BFU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Beseda se studenty středních škol
4. listopad 2016 BFU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-pokročilý
19.-23. 9. 2016 OU Ostrava

vice

V rámci udržitelnosti: Cyklus popularizačních přednášek 2016
vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-základní
12.-16. 9. 2016 OU Ostrava

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-FRET stokrát jinak: Pokročilé biofyzikální přístupy
v genomice a proteomice

5.- 6. 5. 2016 MU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-základní
11.-14. 4. 2016 BFU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Exkurze studentu středních škol
23. 1. 2016 MU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii - praktický kurz
19.-21. 1. 2016 MU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-pokročilý
I. turnus: 9.- 13.11. 2015,
II. turnus: 23.-27.11. 2015 BFU Brno
vice

V rámci udržitelnosti: Beseda se studenty středních škol
6. listopad 2015 BFU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-Pokročilé biofyzikální přístupy
v genomice a proteomice

19.- 20. listopad 2015 MU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Cyklus popularizačních přednášek 2015
vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-základní
2.-6. březen 2015 BFU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii - praktický kurz
20.-22. leden 2015 MU Brno

vice

V rámci udržitelnosti:
Letní škola experimentální biologie

31.8.-5.9.2014 Brno
vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-Pokročilé biofyzikální přístupy v genomice a proteomice
20. květen 2014 MU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-základní
14.-18. duben 2014 BFU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii - praktický kurz
21.-23. leden 2014 MU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-pokročilý
14.-18. říjen 2013 BFU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-Pokročilé biofyzikální přístupy v genomice a proteomice
30. květen 2013 MU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Praktický kurz-základní
22.-26. duben 2013 BFU Brno

vice

V rámci udržitelnosti: Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii - praktický kurz
22.-24. leden 2013 MU Brno

vice

 

Ukončení projektu
31.12.2012
Projekt byl oficiálně ukončen za splnění všech monitorovacích indikátorů. Klíčové aktivity pokračují v rámci udržitelnosti projektu.

Hlavním cílem projektu je rozšíření, zkvalitnění a modernizace odborné přípravy a vědecké výchovy v oblasti biofyzikálních metod studia biomolekul. Projekt přispívá ke zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje v jeho prioritních směrech (molekulární biologie, nanotechnologie, genomika a proteomika) a aplikačních oblastech (biotechnologie, biomedicína). V rámci projektu jsou realizovány klíčové aktivity  zahrnující dvoufázové přednáškové a praktické kurzy, letní školu, pravidelné semináře pro cílové skupiny akademických a vědeckých pracovníků a studentů s cílem zajistit průběžné zvyšování jejich kvalifikace pro moderní mezioborovou výuku.

Náplní projektu je také popularizace moderní vědy pro středoškolské pedagogy a studenty. Projekt přispěje k efektivnímu prohloubení znalostí a praktických profesionálních zkušeností, které budou využívány v základním a aplikovaném výzkumu, čímž se zvýší konkurenceschopnost pracovníků v mezinárodním měřítku.

logolink